Czy warto sprzedać wierzytelność?

Czy warto sprzedać wierzytelnośćNiestety nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Opłacalność sprzedaży długu może być kalkulowana jedynie w oparciu o indywidualną sytuację wierzyciela.

Takiej kalkulacji powinniśmy dokonać na podstawie przynajmniej kilku podstawowych przesłanek lub danych

  • jaką mamy realną szansę na odzyskanie długu na drodze mediacji lub windykacji?
  • czy dłużnik dysponuje jakimkolwiek majątkiem?
  • jaka jest nasza płynność finansowa, jak szybko sami będziemy potrzebować pieniędzy?

Jeśli istnieją realne szanse na odzyskanie długu jego wcześniejsza sprzedaż może się okazać nieopłacalna. Prowizja firmy windykacyjnej to na ogół zaledwie 18%. Sprzedaż to z reguły około 50% kwoty zobowiązania, no i traci się szansę na odsetki.

Jeśli dłużnik dysponuje majątkiem, dużo korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się wejście na drogę sądową. Tym bardziej, że wszelkie czynności przed sądem przerywają bieg przedawnienia roszczenia. Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od początku.

Poza tym samo postępowanie sądowe i włączenie się w sprawę komornika sądowego może nakłonić dłużnika do spłaty. No dobrze – powiecie. A co jeśli majątkiem jest nieruchomość obciążona hipoteką? Fakt. Bank ma pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń, ale nie oznacza to z góry bycia na przegranej pozycji innego wierzyciela. Dlaczego? W takiej sytuacji bank może zażądać od dłużnika spłaty kredytu z klauzulą natychmiastowej wykonalności. To z kolei może skłonić go do podjęcia powtórnie negocjacji i spłaty długu wobec innych wierzycieli. Bo to skłoni bank do odstąpienia od klauzuli natychmiastowej wykonalności.Czy warto sprzedać wierzytelność

Jeśli taki scenariusz jednak nie nastąpi zawsze można zdecydować się na sprzedaż długu. To dobre rozwiązanie również dla tych, którzy sami stoją przed widmem utraty płynności finansowej i potrzebny im szybki zastrzyk gotówki.

Scenariuszy postępowania jest wiele, jedno jest jednak pewne. Nie warto czekać z ewentualną sprzedażą długów prawie do samego ich przedawnienia. Wtedy ze zrozumiałych względów nie uda nam się ich sprzedać, a jeśli już to uzyskamy naprawdę małe pieniądze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>