Tag Archives: sprzedawanie długów

Sprzedaż długów przez banki

Sprzedaż długów przez bankiPanuje pogląd, że pomiędzy bankiem a potencjalnym klientem istnieje poufność oraz tajemnica, która to opiera się na przepisach bankowych. Jednakże to przekonanie, może prowadzić do istotnych problemów, albowiem osoby w banku zadłużone nie zawsze zdają sobie sprawę, że istnieje element, jakim jest sprzedaż długów przez banki, inaczej rzecz biorąc bank może sprzedać wierzytelności swoich klientów różnorodnym firmom windykacyjnym. read more