Tag Archives: długi

Kiedy długi się przedawniają?

Kiedy długi się przedawniająJeżeli posiadasz wierzytelności, których nie możesz odzyskać nadal pozostają Ci przynajmniej dwie możliwości

  • Sprzedaż długu
  • Dochodzenie roszczeń przed sądem

Ta ostatnia metoda jest czasochłonna, jednak jeśli zależy Ci na odzyskaniu całości pieniędzy wraz z odsetkami będzie najodpowiedniejsza. Ale uwaga roszczenia się przedawniają. Od czasu uprawomocnienia wyroku wierzyciel ma dokładnie 10 lat na odzyskanie należności. Istnieje poza tym jeszcze jeden warunek prawny. W ciągu pierwszego roku od uzyskania korzystnego wyroku, należy podjąć działania mające na celu skuteczną windykację długu. read more