Sprzedaż długów przez banki

Sprzedaż długów przez bankiPanuje pogląd, że pomiędzy bankiem a potencjalnym klientem istnieje poufność oraz tajemnica, która to opiera się na przepisach bankowych. Jednakże to przekonanie, może prowadzić do istotnych problemów, albowiem osoby w banku zadłużone nie zawsze zdają sobie sprawę, że istnieje element, jakim jest sprzedaż długów przez banki, inaczej rzecz biorąc bank może sprzedać wierzytelności swoich klientów różnorodnym firmom windykacyjnym.

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Sprzedaż długu bez zgody kredytobiorcy

Ogólnie z panującą zasadą bank, bez zgody dłużnika może przenieść wierzytelność, jeżeli nie zostanie ona spłacona w terminie, na osobę trzecią. Zdarzają się przypadki, iż tajemnica bankowa zostaje rozwiązana, jeżeli zaistnieją ku temu poważne przyczyny. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy występuje:

Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych

Jeżeli mamy do czynienia z publiczną wierzytelnością bankową, wówczas to w chwili zadłużenia i niemożliwości jego spłaty przestaje obowiązywać tajemnica bankowa, co sprawia, że instytucja ta ma możliwość sprzedaży długów. Najczęściej tego typu sprzedaż dotyczy wierzytelności wymagalnych i taka sprzedaż nie wymaga zgody dłużnika. Jednakże warto wiedzieć, że w tej sytuacji dłużnik musi zostać poinformowany o tym, że bank ma zamiar sprzedać jego wierzytelność.

Sprzedaż długów przez banki, uznanych za stracone

Tajemnica bankowa przestaje obowiązywać także w sytuacji, kiedy wierzytelności dłużnika zostały zaklasyfikowane do kategorii straconych i bank nie ma możliwości ich ściągnięcia. Wedle ustawy z 1997 roku takie wierzytelności można sprzedać a także rozpocząć postępowanie egzekucyjne. W tej sytuacji dłużnik nie musi zostać poinformowany o sprzedaży jego zobowiązania wobec banku.

Sekurytyzacji wierzytelności bankowych

Tajemnica banku zostaje także zdjęta w sytuacji sekurytyzacji wierzytelności bankowych. W takiej sytuacji najczęściej sprzedaje się wierzytelność funduszowi sekurytyzacyjnemu lub też towarzystwu funduszy inwestycyjnych. W takiej sytuacji zgoda dłużnika również nie jest wymagana, zaś cały proces wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>