europejska giełda wierzytelnościKryzys 2008 roku nauczył wielu przedsiębiorców tak ostrożności w interesach, jak i dbania o płynność finansową. Sposobów jest wiele, tym bardziej, że coraz dynamiczniej rozwijane są techniki tzw. nowoczesnej windykacji. Wierzyciel nie musi już czekać na spłatę długu wysyłając kolejne wezwania do zapłaty albo kierować się na drogę sądową by uzyskać tytuł egzekucyjny. Paleta możliwości jest znacznie większa.

Stosowanie zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć”

W tej chwili przedsiębiorcy mają duże możliwości dokonania wcześniejszej weryfikacji swoich potencjalnych kontrahentów. W przypadku braku płatności stosuje się procedury mediacji, zamiast czekać biernie na to aż dłużnik spłaci zobowiązanie.  Takie usługi ofiarowuje między innymi Europejska Giełda Wierzytelności, ale to oczywiście nie wszystko. Sprzedaż wierzytelności to ich specjalność.

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to nic innego jak dokonanie cesji wierzytelności na inny podmiot, najczęściej firmę, która się tym zajmuje. To ona przejmuje dług, płacąc wierzycielowi należną kwotę. Nie będzie to oczywiście 100% należności. Dług możemy odzyskać w granicach od 50% do 90% jego pierwotnej wartości. Wszystko zależy od terminu wymagalności spłaty i realnych perspektyw na spłatę zobowiązania przez dłużnika.

Europejska Giełda Wierzytelności to sprawdzone miejsce gdzie możemy szukać nabywcy na obciążające nas wierzytelności, o które nie chcemy dochodzić się już dłużej z dłużnikiem. A zależy nam na szybkim odzyskaniu należnej nam kwoty.

Europejska Giełda Wierzytelności gwarantuje nam szybki dostęp do szerokiego kręgu nabywców potencjalnie zainteresowanych kupnem naszej wierzytelności.sprzedaż długów

Czy to się opłaca?

Samo umieszczenie oferty sprzedaży wierzytelności może skłonić dłużnika do uregulowania należności. W ten sposób będzie chciał uchronić się od kompromitacji w środowisku biznesowym. Poza tym cesja wierzytelności umożliwia nam utrzymanie lub szybkie i bezproblemowe odzyskanie płynności finansowej. Jednocześnie ograniczając ewentualne koszty dalszej skomplikowanej windykacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>