Category Archives: Długi

Sprzedaż długów przez banki

Sprzedaż długów przez bankiPanuje pogląd, że pomiędzy bankiem a potencjalnym klientem istnieje poufność oraz tajemnica, która to opiera się na przepisach bankowych. Jednakże to przekonanie, może prowadzić do istotnych problemów, albowiem osoby w banku zadłużone nie zawsze zdają sobie sprawę, że istnieje element, jakim jest sprzedaż długów przez banki, inaczej rzecz biorąc bank może sprzedać wierzytelności swoich klientów różnorodnym firmom windykacyjnym. read more

Kiedy długi się przedawniają?

Kiedy długi się przedawniająJeżeli posiadasz wierzytelności, których nie możesz odzyskać nadal pozostają Ci przynajmniej dwie możliwości

  • Sprzedaż długu
  • Dochodzenie roszczeń przed sądem

Ta ostatnia metoda jest czasochłonna, jednak jeśli zależy Ci na odzyskaniu całości pieniędzy wraz z odsetkami będzie najodpowiedniejsza. Ale uwaga roszczenia się przedawniają. Od czasu uprawomocnienia wyroku wierzyciel ma dokładnie 10 lat na odzyskanie należności. Istnieje poza tym jeszcze jeden warunek prawny. W ciągu pierwszego roku od uzyskania korzystnego wyroku, należy podjąć działania mające na celu skuteczną windykację długu. read more

Czy warto sprzedać wierzytelność?

Czy warto sprzedać wierzytelnośćNiestety nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Opłacalność sprzedaży długu może być kalkulowana jedynie w oparciu o indywidualną sytuację wierzyciela.

Takiej kalkulacji powinniśmy dokonać na podstawie przynajmniej kilku podstawowych przesłanek lub danych read more